สัมมนา
Reset
Total Result : 50
Seminar ID : ne01
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี"
เรื่องใหญ่ของปี ที่เกิดทีไรเป็นข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ และเกิดซ้ำซากอยู่เป็นประจำ ทั้ง Tower Crane หัก Tower Crane เครนล้ม หรือ รถเครนคว่ำ มาหยุดเหตุการณ์ซ้ำซากที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการมารับทราบถึงมาตรฐานทางวิชาการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกัน
โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ดำเนินรายการโดย อ. สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขายกหิ้วและปั่นจั่นไทย วสท.


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 55 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne01-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "10 จุดเสี่ยงรอกมือสาว ความเสียหายที่ควบคุมได้"
งานวิศวกรรมทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่วิศวกรจะทำอย่างไรให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง เช่นกันกับการใช้งานรอกมือสาว ทำอย่างไรให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ และใช้งานได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานข้อกำหนดทางวิศวกรรม มาไขข้อข้องใจ และ เรียนรู้ 10 จุดเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ กับการใช้รอกโซ่มือสาว มาเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรโดย อ.กฤตภพ วิรัติ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 44 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne02
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม”
มาเรียนรู้กับมืออาชีพถึง มาตรฐานการเขียนแบบ องค์ความรู้ และขั้นตอนการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน พื้นที่อาคาร พื้นที่โดยรอบ ลักษณะอาคาร และการแบ่งพื้นที่อาคาร การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร ตัวอย่างการออกแบบแผนผังโรงงาน
โดย
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล อดีต ผอ.ส่วนอนุญาตการประกอบการ
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne03
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "ทางรอดทะเลไทยจากมหันตภัยขยะในทะเล เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน"
ปัญหาขยะในทะเลที่เพิ่มมากขึ้นในตอนนี้ ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการประมง ล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น ส่งผลต่อชีวิตสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่อาศัยในทะเล เราจะทำอย่างไรให้ขยะเหล่านี้ลดน้อยลงเพื่อให้ทะเลเรากลับมาสะอาดสดใส อีกครั้ง มาร่วมถอดบทเรียนจากกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะช่วยกันหาทางออก และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง เรื่องขยะในทะเล
ร่วมเสวนาโดย
- นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวัสดุ (PETROMAT)
- ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม จุฬาล


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 6 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne04
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation on Construction Sites”
- Session 1: Can the Construction Industry Catch up on Digitization? อุตสาหกรรมการก่อสร้างจะสามารถตามทันการแปลงข้อมูลดิจิทัล Digitization ได้หรือไม่
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่จะเริ่มยอมรับการใช้งานข้อมูลดิจิทัลอย่างจริงจัง การนำ BIM มาใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการไปสู่ Digital Transformationการนำ mobile devices มารองรับการใช้ข้อมูลดิจิทัลได้อย่างไร ปัจจุบันมือถือมีบทบาทในชีวิตประจำวัน มาดูถึงหลักการ เหตุผลและอนาคต ของการนำอุตสาหกรรมการก่อสร้างไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างไร
โดย Alexandre Pommier Novade – SEA Head
- Session 2: กรณีศึกษา Digital Transformation in Quality Contro


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 34 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "อนาคตของ BIM ในประเทศไทย"
บรรยาย หัวข้อ "อนาคตของ BIM ในประเทศไทย"
นวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้างในปัจจุบันและอนาคต โดยเทคโนโลยีการจัดข้อมูลโดย Building Information Modeling (BIM) ส่งผลให้การออกแบบและการใช้งานง่ายขึ้นทั้งการออกแบบอาคาร หรือ สถาปัตยกรรมต่างๆ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ แบบจำลองแบบดิจิทัล อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร
มาเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งในวงการก่อสร้าง ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Tranformation จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย - รศ.


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 120 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05-1
Category : เทคนิคพิจารณ์
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ “คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
เทคนิคพิจารณ์หัวข้อ “คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น วสท. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้เครื่องอัดประจุ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของ IEC 60364-7-722 วสท. จึงได้ออกคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและจัดทำเทคนิคพิจารณ์ ขอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อร่างคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยการใช้บริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ดำเนินการโดย
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกร


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05-2
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)"
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการออกแบบและการบริหารจัดการให้เกิดเสถียรภาพ เพิ่มความปลอดภัยและมีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) ในระบบไฟฟ้า สำหรับโลกยุคเมืองอัจฉริยะ นำเสนอหลักการทำงานร่วมกันระหว่างระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบสื่อสารที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้วิศวกรหลายสาขารวมทั้งสถาปนิกได้นำไปเป็นแนวทางในการออกแบบระบบและบริหารการจัดการร่วมกัน

วิทยากร
รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 11 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne06
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล”
บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล”

รถยนต์ พลังงาน อุตสาหกรรม เรื่องของคุณ โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล
อนาคตที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและ มือถือต่างๆ เข้าสู่ยุค Digital Tranformation ที่ส่งผลกับชีวิตมนุษย์ โดยรถยนต์ในยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยของเราเองไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เคยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถกระบะ มือถือก็เช่นกัน เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและรองรับต่อการใช้งานของเราให้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของมัลติมีเดีย, เกม, ระ


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 61 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne08
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “From waste to energy โรงไฟฟ้าจากขยะ”
โลกในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านประชากร ที่อยู่อาศัย การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ความต้องการด้านพลังงาน ซึ่งทุกอย่างล้วนรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และถึงแม้ว่าโลกจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางไหน มนุษย์ทุกคนก็ล้วนแต่อาศัยปัจจัย 4 ที่สำคัญของมนุษย์ กล่าวคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งในกระบวนการผลิต การใช้งาน รวมไปถึงการอุปโภคและบริโภคปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนก่อให้เกิดของเสียจากกิจกรรมต่างๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะปริมาณมูลฝอยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น ไม่สามารถทำลายได้หมดหรือไม่สามารถทำลายได้ในช่วงเวลาสั้นๆ จึงส่งผลก่อให้เกิดสิ่งที่เรี

ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 69 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne09
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “การตรวจสอบโรงงานของวิศวกรตาม พรบ.โรงงาน ปี 2562”
บรรยายโดย
- วศ.ประสงค์ นรจิตร์
อดีตรองอธิบดีกรมโรงงาน และผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม
- รศ.วศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
อุปนายกคนที่ 1 วสท. และ ประธานอนุกรรมการสภาวิศวกรสาขา IE


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 25 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne11-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0”


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 11.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 20 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne12
Category : บรรยาย
อภิปราย หัวข้อ “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร”


ห้อง : n/a
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 55 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne16
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Thai Society”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne17
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Smart Life”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 52 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne18
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 800 คน (สมัครแล้ว 766 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 32 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "How BIM transforms construction"


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 28 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne21
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “BIM application ในยุค 5G”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 38 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne22
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “ระบบเครื่องกลในห้องดาตาเซนเตอร์”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 24 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne23
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามประกาศของ สมอ.”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 17 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “กรณีศึกษา ทบทวน 26 ปี รอยัลพลาซ่าถล่ม”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 8 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-2
Category : เสวนา
เสวนา “ภูมิทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรม 4.0 Digital Transformation เรื่องสำคัญของชาติ”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 6 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-3
Category : บรรยาย
บรรยาย “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างยุคดิจิตอล”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 9 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-4
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ”


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-5
Category : International Forum
Seminar : International BIM development


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 10 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne24-6
Category : บรรยาย
บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีงานโครงสร้างเหล็ก” Innovation in Steel Construction Technology


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 1 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne25
Category : บรรยาย
บรรยาย "blockchain เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน"


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne26
Category : กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดผลงาน ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4


ห้อง : n/a
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 9 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne29
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "เตรียมรับมือเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใกล้บ้าน"


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 17 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne30
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Microbe and mold control in HVAC systems”


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne32
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการขยะเป็นพลังงาน และทิศทางการจัดการขยะในไทย”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 75 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne32-1
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “โรงไฟฟ้าชุมชนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne33
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “REUNION#4 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 126 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne34
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ Deep Tech สำหรับ Start Up”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 10 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne35
Category : บรรยาย
บรรยาย “Smart Grounding and Smart Lightning Management System for Smart Building / Smart City”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 34 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne35-1
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ "3D : Deep Drone Disrupt" เจาะลึกกับวิศวกรรมเทคโนโลยีโดรน


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 53 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne36
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 22 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne37
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim)"


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 100 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne39
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย (Smart city development guideline)”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 45 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne40
Category : บรรยาย
​บรรยาย หัวข้อ "การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธาและภาคีพิเศษ"


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne42
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มสารทำความเย็นสำหรับประเทศไทย"


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 13 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “โทรคมนาคมกับดาตาเซนเตอร์”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 5 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43-1
Category : เทคนิคพิจารณ์
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน"


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 58 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43-2
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “รวมพลวิศวกรอาสา” (Case study)


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 4 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43-3
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “Fintech: The Future of Finance และ The Data Effect - how Data helps transform organizations”


ห้อง : n/a
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 9 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา