สัมมนา
เสวนา เรื่อง "เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ... หายนะสุวรรณภูมิ?"

Seminar ID : ne30-1
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 320 คน (สมัครแล้ว 318 คน)

เสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จาก 12 องค์กรวิชาชีพ
- ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์
วิศวกรผู้ร่วมจัดทำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
- ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
ผู้พัฒนาโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ

ร่วมให้ความเห็นโดย วิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านผังแม่บท ผู้ร่วมออกแบบผังแม่บทสุวรรณภูมิจาก 12 องค์กรวิชาชีพ

เสวนา หัวข้อ “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?”
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

 
✅ ขอเชิญเข้าฟังเสวนารับทราบข้อมูลสองฝ่าย และร่วมกันปกป้องสนามบินของชาติให้มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง อดีตที่สนามบินสุวรรณภูมิเคยถูกจัดอันดับท็อปเทนของสนามบินโลก จากวันเปิดใช้งานวันแรกสนามบินแห่งนี้สร้างความหวัง และสร้างความภูมิใจให้คนทั้งชาติ 

✅ ที่ผ่านมาการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. มิได้พัฒนาสนามบินตามแผนแม่บทหลักเดิม จนปัจจุบันความจุสนามบินไม่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสาร ปัจจุบัน ทอท. วางแผนที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ในตำแหน่งที่อยู่นอกแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิท่ามกลางเสียงคัดค้านขององค์กรวิชาชีพและนักวิชาการจำนวนมาก ด้วยคำถามที่นักวิชาการยังรอคำตอบ  มารับฟังเสวนาที่เรื่องสำคัญของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยกัน
เสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จาก 12 องค์กรวิชาชีพ
-  ดร. สามารถ  ราชพลสิทธิ์
วิศวกรผู้ร่วมจัดทำแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
- ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด 
ผู้พัฒนาโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ

ร่วมให้ความเห็นโดย วิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านผังแม่บท ผู้ร่วมออกแบบผังแม่บทสุวรรณภูมิจาก 12 องค์กรวิชาชีพ.

ดำเนินรายการโดย  คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back